8è programa

8è programa: #FemDemocràcia

#ÉsDemocràcia

 

Diumenge 6 d’abril, a les 16:00h

Editorial

Al vuitè programa de La Llamborda, esperem tenir un debat en profunditat, interessant… sobre si cal trencar o transformar el règim polític que va néixer fa més de 35 anys durant la transició. Un règim que està perdent legitimitat davant de les problemàtiques socials, econòmiques i polítiques que afecten actualment la ciutadania.

Com sempre, emetem el programa per streaming a través del web lallamborga.org i us convidem un cop més a participar en el debat a través de Twitter.

Si hem escollit aquest tema, és perquè hi ha indicis més que suficients per pensar que el règim polític actual està en crisi i que la qualitat democràtica ha empitjorat considerablement. Les organitzacions polítiques i sindicals tradicionals cada vegada perden més legitimitat entre la ciutadania, davant de les retallades constants de polítiques públiques i de drets socials.

Davant d’aquesta situació, cada vegada prenen més força noves formes de mobilització política, com les marees ciutadanes, d’educació, cultura, sanitat…, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca o els Ioaioflautes. Bona mostra d’això també van ser les marxes de la dignitat que van emplenar el centre de Madrid el passat 22 de març. Moviments socials que s’intenten reprimir amb més repressió policial o amb amenaces d’endurir el codi penal per tal de mantenir el status quo.

Davant de la regressió de drets que estem vivint, la pregunta és: hem de lluitar per reformar el sistema polític actual o, bé, hem de trencar amb ell i construir un nou règim? Cada vegada hi ha més persones que es decanten per aquesta segona opció, per iniciar un nou procés constituent.

En el cas de Catalunya, aquest debat es barreja amb una altra qüestió: el procés sobiranista. Però, avui, ens preguntem si la consulta sobre el dret a decidir també ens ha de permetre debatre sobre quin és el model social i polític de la Catalunya en què volem viure.